Razpis natečaja za priznanje

SMD razpisuje natečaj za priznanje Slovenskega meteorološkega društva za posebne dosežke na področju meteorologije v letu 2016. Društvo podeljuje priznanje posameznikom, ki so:

  • s svojim znanstvenim in strokovnim delom značilno prispevali v zakladnico znanja na področju meteorologije in sorodnih ved,
  • s svojim strokovnim in poljudnim delom značilno prispevali k prepoznavanju in prisotnosti ter ugledu meteorološke stroke v javnosti,
  • s svojim pedagoškim delom prispevali k povečanemu interesu za pridobitev meteorološke ali sorodne naravoslovne izobrazbe ali s svojim življenjskim delom prispevali k kateremu od zgoraj navedenih dejstev. 

Predloge v pismeni obliki pošljite do 22. februarja 2017 na naslov Slovensk meteorološko društvo, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov slovensko.met.drustvo@rzs-hm.si . Podelili bomo največ dve priznanji.

Predlog mora poleg podatkov o kandidatu vsebovati tudi obrazložitev. Potrebni podatki za odločanje o kandidaturi bodo javno dostopni na spletni strani po 23. februarju 2017. O predlogih bo odločala tričlanska komisija. Rezultati bodo objavljeni po 5. marcu 2016. Morebitno priznanje bomo svečano podelili ob Svetovnem dnevu meteorologov.
 
Za Upravni odbor SMD

Jožef Roškar, predsednik