Predsednik: Jožef Roškar
Podpredsednica: mag. Mojca Dolinar
Tajnik: Matija Klančar
Blagajnik: Andrej Velkavrh
Člani: dr. Klemen Bergant
  Andrej Hrabar
  Gregor Vertačnik
  dr. Zalika Črepinšek